Mattecentrum

Mattecentrum är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som ger gratis hjälp i matematik till Sveriges barn och unga, via öppna räknestugor i städer över hela Sverige och via pluggsajten http://Matteboken.se.

Syftet att öka kunskapsnivån och intresset för matematik i Sverige. Alla elever, oavsett skola, ålder, ursprung eller kunskaper, är välkomna.

Föreningen bildades 2008 av Johan Wendt. Idag driver föreningen öppna räknestugor i 25 städer från Malmö till Luleå som besöks av ca 4000 elever varje månad. I räknestugorna finns volontärer på plats redo att svara på elevernas frågor. Volontärerna är alla civilingenjörer, naturvetare och matematiker är såväl studenter, yrkesverksamma som pensionärer. Volontärerna har det gemensamt att det är bra på matematik och vill förmedla sina kunskaper.

Föreningen ger även hjälp via nätet, på Matteboken.se. Matteboken.se är en interaktiv mattebok som täcker all matematik från årskurs 3 upp till och med gymnasiet med teori, videolektioner och räkneövningar. Cirka 150.000 personer pluggar med Matteboken.se varje månad.

Mattecentrum ger inga egna kurser och utbildningar.

Hjärtligt välkommen

Specialties : 

Status: 

Operating

Industries: 

Employee Count Range: 

51-200

Company type: 

Non Profit

Founded year: 

2008

Share this page