Huis voor de Kunsten Limburg

Het Huis voor de Kunsten Limburg komt u op allerlei plekken in het Limburgse kunst- en cultuurveld tegen. Muziek, toneel, dans, beeldende kunst, film & fotografie, literatuur, musea, streektaal, monumenten en cultuurparticipatie- en educatie, het Huis is thuis in al deze disciplines. Op papier zijn wij beleidsmedewerkers, financiële en secretariële handen en netwerk- en publiciteitsmensen. In de praktijk een team dat verschillende creatieve rollen vervult: de ene keer meer faciliterend en uitvoerend, de andere keer meer initiërend en verbindend.

Wij zijn in hoofdzaak een dienstverlenende organisatie die zich inzet voor de amateur- en professionele kunsten en het cultureel erfgoed in Limburg. De kern van onze activiteiten wordt gevormd door de ondersteuning van onze Huisgenoten, stichtingen en verenigingen die op provinciaal niveau op deze gebieden actief zijn. Daarnaast organiseren wij zelfstandig projecten en activiteiten.

Het fundament voor het Huis werd in 1999 gelegd door vier amateurkunsten organisaties: de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, de Limburgse Federatie van Amateurtoneel en de stichting Verenigde Nederlandse Koren - afdeling Limburg. In de jaren daarna leverden steeds meer organisaties de stenen voor ons Huis en gingen ook de professionele kunsten en overheden tot onze doelgroep behoren.

Het Huis voor de Kunsten Limburg wordt gefinancierd door de Provincie Limburg.

Status: 

Operating

Industries: 

Employee Count Range: 

11-50

Company type: 

Non Profit

Twitter: 

Share this page