Changemaker Educations AB

Educations for a Changing Society.

Changemaker Educations driver yrkeshögskoleutbildningar och folkhögskoleutbildningar så väl som att vi erbjuder kompetensutveckling för organisationer, företag och individer.

Vår skola ligger på Åsögatan 117 på Södermalm i Stockholm, men vi driver även utbildningar på andra platser runtom i landet, däribland Göteborg, Arvika och Luleå.

Vår ambition är att utveckla och genomföra utbildningar som ger dig kunskaper, färdigheter och kompetenser att hantera och lyckas i ett arbetsklimat som är under konstant utveckling.

Changemaker Educations AB:s affärsidé är att erbjuda konsulttjänster inom utbildningssektorn som omvärldsanalys och förstudier, konceptdesign och utbildningsledning samt genomförande-/lärarkompetens.

Målgrupper är företag, organisationer och offentliga aktörer som verkar inom avancerade, kreativa och snabbföränderliga områden med stora rekryteringsbehov och stark efterfrågan.

Changemaker Educations AB tydliggör och drar nytta av den mångåriga erfarenheten och framgångarna från de utbildningar som Changemaker AB drivit i såväl Sverige som utomlands.

Changemaker Educations AB har tydliga ledstjärnor för sina utbildningar:
Action Based Learning och Agila utvecklingsmetoder
Yrkesverksamma lärare och arbete med riktiga uppdrag från rekryterande företag och organisationer
Personligt ledarskap, Entreprenörskap och Hållbar utveckling

Bland våra kunder finns bl.a. Berghs School of Communication, Arvika kommun, Blekinge Tekniska Högskola, Botkyrka kommun, Brunnsviks Folkhögskola, Plushögskolan, Myndigheten för Yrkeshögskolan, Ingesunds Folkhögskola, Yrkeshögskolan Göteborg, Folkets Hus & Parker, ABF Sollentuna

Specialties : 

Status: 

Operating

Industries: 

Employee Count Range: 

2-10

Company type: 

Privately Held

Founded year: 

2012

Share this page