Amsterdam Creative Industries Network

Amsterdam Creative Industries is binnen de Metropool Regio Amsterdam de plek voor toegepast onderzoek, kennisontwikkeling en gespecialiseerd onderwijs voor studenten en onderzoekers, op het gebied van creatieve industrie en ICT en met name gericht op het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken. Het Centre of Expertise creëert synergie die talent voedt en gerenommeerde experts de middelen geeft hun onderzoek optimaal te realiseren, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en de overheid.

Initiatiefnemers:
Het Centre of Expertise verbindt studenten en onderzoekers van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland gericht op de creatieve industrie.

Contact:  info@amsterdamcreativeindustries.com

Specialties : 

Status: 

Operating

Industries: 

Employee Count Range: 

51-200

Company type: 

Non Profit

Founded year: 

2013

Share this page