First Investments

Uniek en begrijpelijk pensioenbeleggen

First Investments belegt voor Nederlandse institutionele beleggers - met name voor pensioenfondsen - en is de enige Nederlandse vermogensbeheerder die specifiek is ingericht voor het beleggen volgens de aanpak van LDI (Liability Driven Investments) en Matching & Return.

Omdat ieder pensioenfonds unieke verplichtingen heeft, leveren wij professioneel maatwerk aan onze klanten. Bij het afdekken van renterisico en/of van inflatierisico kunt u aangeven welke instrumenten mogen worden gebruikt: obligaties, derivaten (swaps, swaptions) of een combinatie daarvan. Vervolgens stellen wij actief en weloverwogen de gewenste portefeuille samen met als resultaat op de langere termijn een hoger rendement dan de DNB swapcurve. Hierin onderscheidt onze aanpak zich van de werkwijze waarbij obligaties passief in de portefeuille worden opgenomen, louter omdat zij deel uitmaken van een obligatie-index.

Indien wij voor uw pensioenfonds in derivaten beleggen, verzorgen wij professioneel en transparant alle werkzaamheden (ISDA/CSA, collateral beheer, cash management, etc.) en dit tegen lage kosten.

First Investments staat onder toezicht van DNB en AFM (vergunning vermogensonderneming ex art 2:96 Wft) en werkt met SAS70 gecertificeerde werkprocessen.

Vacature:Specialist Mid Office/Client Service Manager bij Beleggingsonderneming (www.firstinvestments.nl)

Status: 

Operating

Industries: 

Employee Count Range: 

1

Company type: 

Public Company

Share this page