Interimum AB

Interimums uppdrag är att stärka dig i arbetet med att attrahera och behålla talang. Med öppna eller skräddarsydda utbildningar så stärker vi dig, dina medarbetare och dina kollegor inom ledar- chefsskapet, kommunikation, arbetsrätt, arbetsmiljö, antidiskriminering/likabehandling, Talent Management etc.

Vid sidan om våra utbildningar erbjuder vi också en bred konsultverksamhet och Interim HR-chef/konsult som kan leverera HR-tjänster i hela Sverige.

Specialties : 

Status: 

Operating

Industries: 

Employee Count Range: 

2-10

Company type: 

Public Company

Founded year: 

2015

Share this page