Bujoto

Бујото, триесет години квалитетен мебел.
Триесетина години од историјата поминати на врвот на производството на висококвалитетен модерен мебел го прават Бујото бренд кој важи како референца во делот на планирање, технологија и квалитет за целиот сектор на квалитетен дизајн. Неговата сила произлегува од фактот дека никогаш не се ограничува само на одговарање на пазарот, наместо тоа, посветен е на исчекување, истражување, креативност и развој.
Сопствениците на најубавите домови во Македонија низ годините го одбраа Бујото, бренд чијшто мебел долги години ги краси нивните домови. Мебел кој е создаден за да трае низ времето, произведен со опсесивно внимание кон техничките и конструкциските детали. Културолошки дизајниран само за неколкумина, но ценовно фер позициниран како би бил достапен за многумина. Совршен мебел за интелегентни клиенти, способни да ја ценат флексибилноста на системите, кои дозволуваат креирање на целосно персонализиран мебел за клинентот. Со целосна димензионална приспособливост на елементите за исполнување на големи или мали простории.Целиот производ е повеќе “haute couture” одколку “prêt a porter” повеќе персонализиран за секоја индивиуа, одколку стандардизиран за секого.
Неоспорливиот квалитет, неуморната еволуција на производост, константното следење на овие цели и конзистентноста во нивното задржување и постигнување му даваат на брендот на Бујото апсолутно силна страна: Кредибилитет , фактор од круцијално значење, особено во овие несигурни времиња.

Specialties : 

Status: 

Operating

Industries: 

Employee Count Range: 

11-50

Company type: 

Public Company

Founded year: 

1980

Share this page