Centralny Ośrodek Informatyki

Do podstawowej działalności Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) należy wykonywanie usług na rzecz MSW w zakresie budowy, rozwoju i eksploatacji systemów IT. COI informatyzuje instytucje administracji publicznej (System e-Dok), prowadzi elektroniczne rejestry państwowe, a także buduje i rozwija usługi informatyczne dla obywateli. W obecnej chwili do najważniejszych zadań w tym zakresie należy prowadzenie systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK).

Specialties : 

Status: 

Operating

Industries: 

Employee Count Range: 

201-500

Company type: 

Government Agency

Twitter: 

Share this page