VBS - verbindend voor diversiteit in onderwijs

VBS is een netwerkorganisatie voor diversiteit, eigenheid en samenwerking in het onderwijs. Ze geeft ruimte aan eigentijds leren en onderwijsvernieuwing. Ze verbindt alle betrokkenen en is pleitbezorger van hun belangen.

Bij VBS zijn rond 250 schoolbesturen uit het speciaal, primair en voortgezet onderwijs aangesloten. Daartussen zitten veel kleine besturen met een eigen (pedagogische) identiteit. Leden kunnen met hun vragen gratis terecht bij de VBS Helpdesk. Naast leden kent VBS donateurs. Zij ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage het werk van VBS in het maatschappelijke debat. Ook helpen zij daarmee scholen ruimte te behouden voor eigenheid en vernieuwing. Donateurs zijn veelal ouders die onderwijs op maat van hun kind belangrijk vinden.

Een team van deskundige professionals ondersteunt schoolbestuurders, leidinggevenden, toezichthouders, MR-leden, ouders en leerkrachten van de school. Kortom, VBS is er voor de verbinding tussen alle betrokkenen in het onderwijs. VBS werkt hierin samen met PO-Raad en VO-raad.

Specialties : 

Status: 

Operating

Industries: 

Employee Count Range: 

11-50

Company type: 

Non Profit

Founded year: 

1921

Share this page