Telekom Slovenije

Skupina Telekom Slovenije
Skupina Telekom Slovenije sodi med najbolj celovite ponudnike komunikacijskih storitev v regiji JV Evrope, ki poleg nacionalnega operaterja telekomunikacij v Sloveniji, preko odvisnih družb deluje tudi na trgih jugovzhodne Evrope, in sicer na Kosovu, v Makedoniji, v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Srbiji in Črni gori. Njena dejavnost obsega fiksne in mobilne komunikacije, digitalne vsebine in storitve, multimedijske storitve in digitalno oglaševanje, sistemsko integracijo in računalništvo v oblaku, gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline. Skupina Telekom Slovenije upravlja enega izmed najkompleksnejših hrbteničnih omrežij v regiji jugovzhodne Evrope.

About Telekom Slovenije Group
The Telekom Slovenije Group is among the most comprehensive communication service providers in the region of Southeast Europe. In addition to being the national operator in Slovenia, it also operates through its subsidiaries in the markets of Southeast Europe in Kosovo, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia and Montenegro. Group activities include fixed and mobile communications services, digital content and services, multimedia services and digital advertising, system integration and cloud computing services, construction and maintenance of telecommunications networks, and conservation of natural and cultural heritage in the salt-harvesting area of Sečovlje Salina Nature Park. The Telekom Slovenije Group oprates one of the most complex backbone networks in the region of SE Europe.

Specialties : 

Status: 

Operating

Industries: 

Employee Count Range: 

1001-5000

Company type: 

Public Company

Founded year: 

1995

Share this page