Quality Norway

Norge trenger en faglig forening innen kvalitetsstyring, miljøstyring, sikkerhetsstyring (begreper som også blir omtalt som HMS eller SHA) og risikostyring (inkluderer Security) som dekker bredt, i første omgang med fokus på å betjene kompetansebehov og være en diskusjons-/møteplass for små og mellomstore bedrifter og offentlige organer.

Foreningen skal også fremme innovasjon og virksomhetsutvikling innen de nevnte fagområder. Foreningen vil ha nær kontakt med europeiske og internasjonale foreninger/miljøer som er aktive innen de samme områdene. Det er ønskelig og et mål å opprette partnerskap og samarbeid med norske/europeiske/internasjonale foreninger/miljøer.

Quality Norway vil ha fokus på rent praktiske og tekniske problemstillinger med tilhørende ledelse. Foreningen vil dekke alle bransjer, både i offentlig og privat sektor. Foreningen vil søke å tiltrekke seg anerkjente fagpersoner fra sentrale norske institusjoner/organisasjoner som styremedlemmer, foredragsholdere og medlemmer forøvrig.

Quality Norway (QN) skal være selvstendig og uavhengig. QN har valgt å ha Tekniske Foreningers Servicekontor (TFS) som sekretariat. Foreningen skal ledes av et styre som velges i henhold til vedtektene. QN vil søke styremedlemmer med kompetanse innen relevante tekniske fagområder og kompetanse innen styringssystemer.

QN’s virksomhet skal være møter, kurs og konferanser til nytte for medlemmene og gjenspeile deres behov for opplæring, diskusjon og personellsertifisering. Alle arrangementer i regi av QN gjennomføres av Tekniske Foreningers Servicekontor.

Alle typer organisasjoner, private og offentlige, samt personer, kan være medlemmer av QN.

Status: 

Operating

Industries: 

Employee Count Range: 

1

Company type: 

Non Profit

Founded year: 

2014

Share this page