Bos Incasso

Bos Incasso
Bos Gerechtsdeurwaarders / Incasso is sinds haar oprichting (december 1994) uitgegroeid tot een nationaal toonaangevende incasso- en deurwaardersorganisatie. Met betrekking tot de minnelijke incassoactiviteiten beschikken wij sinds onze oprichting over landelijke dekking en zijn we met succes dé incassopartner van een groot aantal (inter-)nationaal opererende bedrijven. Tevens heeft Bos Incasso een nauwe samenwerking met de Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders (verder LAVG) met volledig landelijke dekking. Door de samenwerking tussen beide organisaties wordt kwaliteit en vakmanschap geborgd en kunnen wij een unieke ‘één loketfunctie’ op het gebied van credit management in de breedste zin des woords genereren waarbij optimaal resultaat wordt bereikt.

Ambitie
Wij hebben de ambitie om de beste incasso-organisatie te zijn in Nederland en wij willen dit bereiken door op een duurzame wijze de belangen van zowel opdrachtgever als debiteur te behartigen door ontzorgende incassodienstverlening aan te bieden. De kernwaarden die wij voor onze organisatie hebben geformuleerd laten zich vatten in de woorden: integer, klantgestuurd, resultaatgericht, aandacht voor de mens en geënt op kwaliteit en continuïteit, waarbij wordt gestreefd naar een partnerschap.

Kwaliteitsgarantie Bos Incasso:
- is in het bezit van het Incasso Keurmerk (lid van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI)). Met het Incasso Keurmerk wil de NVI de overheid, opdrachtgevers, bedrijven en consumenten het vertrouwen en zekerheid geven dat de incassoactiviteiten correct, betrouwbaar en zorgvuldig worden uitgevoerd;
- is ISO 9001 gecertificeerd;
- is gecertificeerd volgens de MVO Prestatieladder; trendsettend en vernieuwend
- maakt gebruik van een Stichting Beheer Derdengelden en
- is in het bezit van het certificaat Maatschappelijk Verantwoord Incasseren (MVI)

Status: 

Operating

Industries: 

Employee Count Range: 

51-200

Company type: 

Public Company

Share this page