Reformklubben

Välkommen till Reformklubben!

Vi arbetar med PR & kommunikation och tillsammans med våra kunder gör vi svensk välfärd bättre.

Reformklubben består av PR- och kommunikationsföretaget Reformklubben och kampanjbyrån ReformAct. Vi är ett snabbväxande företag med totalt 26 medarbetare. Vårt kontor finns vid Hötorget centralt i Stockholm.

Reformklubben är ett partnerägt företag som grundades hösten 2011 av fyra erfarna PR-konsulter med bakgrund från politik, myndigheter, organisationer och näringsliv. Alla med ett gemensamt intresse för kommunikation, politik och påverkan och ett stort engagemang i välfärdsfrågor.

Vi är idag en av Sveriges ledande rådgivare inom strategisk kommunikation och politiskt reformarbete inom välfärdsområdet. Reformklubben anlitas för att bygga organisationers varumärke, påverka politiska beslut, skapa opinion, stödja interna och externa förändringsprocesser och hantera kriser.

Vi ger råd om hur kommunikation och politisk påverkan bidrar till att uppnå verksamhetsmål och erbjuder våra kunder verktyg som bidrar till att stärka organisationens varumärke och nå mätbara resultat både i det interna som externa reformarbetet.

Status: 

Operating

Industries: 

Employee Count Range: 

11-50

Company type: 

Public Company

Founded year: 

2011

Share this page