SVO|PL (Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg)

De Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) – voorheen de Onderwijsstichting Sint-Bernardinus (OSB) – is het bevoegd gezag van negen scholen voor voortgezet onderwijs in Parkstad Limburg.

De Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg zal voor alle jonge mensen binnen de regio Parkstad Limburg een volledig onderwijsaanbod voor het voortgezet onderwijs realiseren en in stand houden. De scholen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg creëren leeromgevingen waarin de leerling in toenemende mate zelf zijn leerproces vorm geeft. Op deze manier beogen onze scholen dat de leerling zichzelf toerust op een zinvol functioneren in de maatschappij. In de wijze waarop wij werken laten wij ons mede inspireren door het Franciscaanse gedachtegoed.

Specialties : 

Industries: 

Employee Count Range: 

11-50

Company type: 

Non Profit

Share this page