GS1 Sweden

GS1 Sweden ingår i en global organisation som utvecklar standarder för varu- och informationsflöden som effektiviserar företags affärsprocesser och förenklar handel globalt och lokalt. Vi arbetar not-for-profit och överskott återinvesteras i verksamheten till nytta för våra kunder.

GS1s standarder möjliggör att produkter, tjänster och platser i hela världen kan identifieras och spåras. Data kan samlas in och överföras automatiskt, säkert och korrekt inom och mellan olika parters informationssystem.

Med hjälp av GS1s standarder och lösningar skapas affärsnytta i form av spårbarhet, produkt- och patientsäkerhet samt effektivitet i hela värdekedjan från producent till slutkund.

Specialties : 

Status: 

Operating

Industries: 

Employee Count Range: 

51-200

Company type: 

Non Profit

Founded year: 

1977

Share this page