Haugesundregionens Næringsforening

Haugesundregionens Næringsforening er en interesseorganisasjon for bedrifter, og organisasjoner i nord-Rogaland og Sunnhordland. HN har nær 450 medlemsbedrifter og 21 organisasjoner. Bli medlem via vedlagte link:
http://www.hninfo.no/node/143043

Foreningens forretningside:

•Arbeide iherdig for næringslivets interesser overfor myndigheter og publikum, for å skape best mulig rammebetingelser for videre utvikling av det lokale næringsliv
•Aktivt bidra til positiv markedsføring av regionen og medlemmene
•Skape møteplasser som, basert på medlemmenes behov, gir kompetanseutvikling og økt samarbeid mellom medlemmene.
•Være visjonær, ved å sette søkelyset på trender/utviklingstrekk som kan få betydning for regionen.

Specialties : 

Status: 

Operating

Industries: 

Employee Count Range: 

2-10

Company type: 

Non Profit

Founded year: 

1920

Share this page