Rabobank Alkmaar e.o.

De bank die altijd dichtbij is

Geworteld in de regio
De Rabobank is een bank met een eigen karakter. Natuurlijk, de meeste banken zeggen dat, maar bij de Rabobank is het ook echt zo. Geen andere financiële instelling heeft dezelfde coöperatieve structuur als de Rabobank. Wij zijn niet een centrale bankorganisatie, maar bestaan uit een fijnmazig netwerk van zelfstandig opererende lokale Rabobanken, goed voor 1.100 vestigingen, meer dan welke bank in Nederland ook. Wie een Rabobank nodig heeft, vindt er altijd één dicht in de buurt, stevig geworteld in de regio met een sterk netwerk. Zoals Rabobank Alkmaar e.o.

Grootste sponsor van de regio
Ook Rabobank Alkmaar e.o. opereert niet op een eilandje. Wij willen behalve onze klanten zo goed mogelijk van dienst zijn ook bijdragen aan de ontwikkeling van het werkgebied tot een topregio om in te wonen, te studeren, te werken, te ondernemen en te recreëren. Daarom investeren wij een deel van onze winst terug in de samenleving via het coöperatief dividend waarmee wij sociaal maatschappelijke projecten in de regio ondersteunen. Daarnaast bieden wij financiële ondersteuning aan ruim 350 verenigingen, stichtingen en initiatieven d.m.v. sponsoring en donaties. Deze investeringen leveren geen winst op in de financiële betekenis van het woord. Maar ze dragen bij aan een regio waarin talent de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, waarin kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk zijn en waarin mensen elkaar leren kennen en begrijpen. Dat maakt ons tot de bank die altijd betrokken en dichtbij is.

Kijk voor het complete overzicht van sponsoractiviteiten en het coöperatief dividend van Rabobank Alkmaar e.o. op http://www.purewinst.com

Specialties : 

Status: 

Operating

Industries: 

Employee Count Range: 

201-500

Company type: 

Privately Held

Share this page