Imply AB

Imply är ett managementkonsultföretag som hjälper svenska tillväxtbolag att skapa hållbar värdeutveckling. Vi utvecklar tjänsteintensiva, ägarledda bolag med en uttalad vilja att skapa tillväxt. Vi stödjer processen från nulägesanalys och tillväxtstrategi till implementering och uppföljning. Vi utgör ett långsiktigt strategiskt stöd för ägare och ledning.

Vi tror på fyra affärskrafter för framgångsrik tillväxt:

1. Konkurrenskraft - hur väl ett företag med dess erbjudande nyttjar sin potential på marknaden. Vi identifierar er marknadspotential och stödjer arbetet med att definiera nödvändiga insatser för att öka företagets konkurrenskraft.

2. Genomförandekraft - förmågan och drivkraften i att leverera det man lovar kunden. Vi identifierar vilka förutsättningar och beteende som krävs för att nå framgång och stödjer er i att leverera ert erbjudande på ett effektivt och värdefullt sätt.

3. Ledningskraft - förmågan att leda och styra i företag och människor i riktningen mot överenskomna mål. Vi hjälper ägare och ledning att definiera mål och strategier och stödjer arbetet för att förverkliga dem.

4. Finansiell kraft - de ekonomiska förutsättningarna ett företag har för att förverkliga en tillväxtresa. Vi identifierar de ekonomiska krav en tillväxtplan ställer och stödjer tillväxtföretag att anskaffa nödvändigt kapital för att förverkliga planen.

Vi agerar rådgivande inom dessa affärskrafter och vår målbild är att arbeta med tillväxtföretag primärt inom IT och Hälsa & livsstil och andra utvalda branscher. Vi vill även göra ett antal hälsosamma investeringar inom dessa branscher.

Vill du skapa tillväxt men är osäker på vilken väg du ska gå? Vi hjälper dig att göra rätt vägval. Vi adderar syre på tillväxtresan. Vi utvecklar och finansierar tillväxtbolag. Vi är Imply.

Specialties : 

Status: 

Operating

Industries: 

Employee Count Range: 

2-10

Company type: 

Public Company

Founded year: 

2013

Share this page