NVVB | Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken

De NVVB is hét aanspreekpunt voor de thema’s persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement, verkiezingen en dienstverlening & innovatie. De NVVB denkt en handelt toekomstgericht, borgt kwaliteit en is een gewilde en betrouwbare partner voor andere (overheids)organisaties.

De NVVB behartigt de belangen van en adviseert leden en publieke organisaties op het gebied van persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement, verkiezingen en innovatie. De NVVB opereert verbindend in het veld van samenwerkingspartners, waar verschillende ministeries belangrijke aanspreekpunten zijn.

De NVVB betrekt haar leden actief bij haar werkzaamheden als belangenbehartiger, verbinder, vernieuwer en ‘ontzorger’. Daarbij staan de praktische uitvoering en sturing van het werk en leiderschap centraal.

Door het organiseren en faciliteren van netwerken, masterclasses, praktijkmiddagen en congressen draagt de NVVB proactief bij aan actuele beleidsontwikkelingen in relatie tot de verschillende verenigingsthema’s, verzamelt kennis bij de leden en netwerkpartners en brengt deze kennis over aan de leden.

Specialties : 

Status: 

Operating

Industries: 

Employee Count Range: 

11-50

Company type: 

Public Company

Founded year: 

1994

Share this page