Privately Held, Research - filtered list companies.

Displaying 1 - 10 of 3509

Velocitum

Originally founded in Sydney, Australia, Velocitum Corporation is a scientific research company principally engaged in the research, design, development, manufacture, integration and sustainability Read more about Velocitum

Yıldız Teknopark

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla t Read more about Yıldız Teknopark

Share this page